Regulamin korzystania z serwisu

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Usługa Manifesty, Usługa Forum, Pozostałe Usługi świadczona jest przez portal www.cmrev.com, należacy do ThinkItBuildIt LLC, CyberBall.pl Series Only, 6192 Coastal Highway Lewes, Delaware 19958 United States, zwanym dalej CM Rev.

Świadczenie Usługi Manifestów, Usługi Forum, Pozostałych Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Niniejszy regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi Manifesty, Usługi Forum, Pozostałych Usług. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Przed założeniem bloga, napisaniem posta/komentarza, lub skorzystania z innej usługi, należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Zakładając bloga, pisząc na forum, korzystając z innych funkcji serwisu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

II. DEFINICJE
Regulamin - niniejszy regulamin

Użytkownik - osoba korzystająca z Usługi Manifesty, Usługi Forum, Pozostałych Usług zarejestrowana w systemie rejestracyjnym Usługi na portalu CM Rev  i prowadząca w ramach Usługi swojego bloga, udzielająca się na forum, w pozostałych częściach serwisu.

Usługa Manifesty, Usługa - usługa będąca przedmiotem niniejszego Regulaminu, świadczona przez CM Rev, umożliwiająca Użytkownikom zakładanie i prowadzenie dzienników internetowych (blogów) oraz udostępnianie ich osobom korzystającym z dostępu do Internetu.

Serwis Manifesty, Serwis Forum, Serwis - przestrzeń sieciowa i narzędzia umożliwiające funkcjonowanie Usługi.

Usługa Forum, Usługa - usługa będąca przedmiotem niniejszego Regulaminu, świadczona przez CM Rev, umożliwiająca Użytkownikom zakładanie i prowadzenie dyskusji internetowych oraz udostępnianie ich osobom korzystającym z dostępu do Internetu.

Pozostałe Usługi, Usługa - usługa będąca przedmiotem niniejszego Regulaminu, świadczona przez CM Rev, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z funkcjonalności serwisu CM Rev (np. dodawanie materiałów z gry, jak screeny, filmy) oraz udostępnianie ich osobom korzystającym z dostępu do Internetu.

Materiały - wszelkie materiały – teksty, opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, obrazy (jak fotografie, filmy i inne) oraz inne treści (pliki dźwiękowe i inne) - publikowane przez Użytkowników w ramach Usługi Manifesty, Usługi Forum, Pozostałych Usług

III. USŁUGA

Korzystanie z Usługi Manifesty, Uslugi Forum, Pozostałych usług jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne.

Użytkownik udziela CM Rev zgody na wykorzystywanie blogów, postów, pozostałych materiałów Użytkownika do celów komercyjnych poprzez dołączanie reklam i dowolne zagospodarowanie treściowe obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania na stronach, na których Użytkownicy prowadzą blogi, prowadzą dyskusję, lub udostępniają inne materiały tekstowo-graficzne w Serwisie.

Wszelkie działania wymienione w punkcie 3., będą podejmowane bez ingerencji w treść blogów, postów, pozostałych materiałów Użytkowników, w sposób pozwalający na odróżnienie reklam od tych treści.

Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, umieszczanie w treści bloga grafik, tekstów, nagrań audio i wideo oraz wszelkich innych Materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów. Punkt ten dotyczy zarówno treści poszczególnych notek, jak i pól dodatkowych: tytułu bloga, sondy, przestrzeni przeznaczonej na graficzny logotyp.

Serwis/Usługa jest przeznaczona dla osób posługujących się językiem polskim, zamieszkałych poza Polską, (we wszystkich krajach, w których internetowe reklamy bukmacherskie są dopuszczalne, jak przykładowo Anglia). W przypadku odwiedzania serwisu z terytorium Polski, użytkownik robi to na własną odpowiedzialność.

Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania witryn WWW, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:

·         niezakładania bloga o nazwie nawiązującej do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,

·         działania w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,

·         niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych posiadaczy blogów lub innych poufnych danych,

·         niepodejmowania działań i przekazywania danych do Serwisu Manifesty, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić jego funkcjonowanie,

·         niezakładania blogów, tematów, innych materiałów reklamowych czyli zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym,

·         niezakładania blogów, tematów, innych materiałów których funkcją jest wyłącznie reklama, w szczególności w postaci linku przekierowującego do innego bloga albo innej strony www.

CM Rev nie ponosi odpowiedzialności za:

·         jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania bądź niemożności udostępniania jego bloga, tematu/komentarza, innego materiału,

·         skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, niezawinione przez CM Rev (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez klienta, złamanie hasła przez osobę trzecią),

·         sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z blogów, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,

·         udostępnienie hasła i danych Użytkownika osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik umieszczając Materiały w blogu, na forum, w pozostałej części serwisu oświadcza, iż:

Przedmiotowe Materiały wolne są od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu odpowiednie prawa do korzystania z tych treści (licencja) obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania treści w systemie on-line, w sieci Internet.

Osoby, których wizerunek jest uwidoczniony w Materiałach (w szczególności na zdjęciach, multimediach), których zgoda jest konieczna do publikacji Materiału, wyraziły odpowiednia zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet.

Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie treści zawarte w prowadzonym przez niego blogu.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  • Podczas rejestracji w CM Rev, Użytkownik podaje następujące dane osobowe: dane obowiązkowe i nieobowiązkowe: adres poczty elektronicznej, nick, imię i nazwisko, płeć, rok urodzenia, miejscowość, a także inne dane nieobowiązkowe, jak zainteresowania.
  • Korzystanie z poszczególnych usług świadczonych w serwisie CM Rev może wymagać podania innych danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania Użytkownika. W szczególności dotyczy to organizowanych konkursów i promocji dla Użytkowników.
  • Poprzez rejestrację, użytkownik dobrowolnie wyrażą zgodę na: przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez serwis CM Rev w zakresie niezbędnym do organizacji serwisu, w sposób określony niniejszym Regulaminem, przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez CM Rev w celach marketingowych i statystycznych, przekazywanie zgromadzonych danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego, w szczególności w celu wykonania usług świadczonych przez serwis (serwis CM Rev może używać zagranicznych serwerów), przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w serwisie, rozpowszechnianie danych osobowych Użytkownika zgromadzonych w jego Koncie w sieci Internet, w sposób określony w odpowiedniej części serwisu. W każdym momencie Użytkownik może dobrowolnie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kontaktując się z wydawcą strony.
  • Poprzez rejestrację, użytkownik dobrowolnie wyrażą zgodę na na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych CM Rev, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, pozycja 883) oraz Regulaminem korzystania z serwisu CM Rev. Równocześnie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od CM Rev informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji od serwisu CM Rev o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem Serwisu. W każdym momencie Użytkownik może dobrowolnie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kontaktując się z wydawcą strony.

V. MODUŁ DODAWANIE KLUBÓW

Jeśli Użytkownik nie znajdzie na liście dostępnych klubów drużyny, którą aktualnie prowadzi, może użyć opcji “dodaj klub”, która powoduje, że klub prowadzony przez gracza zostaje dodany do bazy.

Pożądaną formą wpisu jest użycie krótkiej nazwy klubu (tzw. „short name”), tj. nazwy wyświetlanej na większości ekranów w grze Football Manager (przykładowo: terminarze, tabele ligowe, profile piłkarzy). Warunkiem koniecznym jest również właściwy wybór klasy rozgrywkowej, tj. państwa, w którym gra klub i poziomu ligi.

Kluby dodawane przez graczy są moderowane “ex post”, czyli można ich użyć już od chwili dodania, ale potem moderator może dokonać ich negatywnej weryfikacji.

 Negatywnej weryfikacji podlegają kluby, które:

·         nie istnieją (wpisy typu FC CM Rev)

·         już istnieją pod inną nazwą (np. w bazie jest Manchester United, a ktoś doda do bazy Manchester United FC albo Man Utd)

·         są w rzeczywistości zaklasyfikowane w innej klasie rozgrywkowej (np. Legia Warszawa dodana w trzeciej lidze polskiej)

·         są wpisane pod nazwą nieoficjalną lub zdrobniałą (np. Wisełka, Barca etc.)

·         są wpisane z pominięciem polskiej ortografii (np. WISŁA KRAKÓW, odra opole)

·         są wpisane z dodatkowymi komentarzami i znakami niebędącymi częścią składową nazwy (np. Lech Poznań Mistrzem Polski, Real Madryt!)

 Negatywna weryfikacja klubu wiąże się z następującymi karami regulaminowymi:

·         - klub zostaje usunięty z bazy danych

·         - wpisy, do których dany klub został przypisany lądują w kopiach roboczych

·         - użytkownik dostaje “Reakcjonistę” lub “Wroga Ludu” (jeśli już jest Reakcjonistą) i ma zakaz pisania bloga przez okres trwania kary

 Ewentualnych odwołań od kary można dokonywać poprzez Donosy.

W razie naruszenia Regulaminu przez Użytkownika jego blog lub konto zostaje zablokowany oraz może zostać skasowany bez uprzedniego ostrzeżenia. Podjęcie decyzji o regulaminowym zamknięciu bloga lub konta jest nieodwołalne i nie zobowiązuje CM Rev do udzielania wyjaśnień autorom usuwanych blogów.

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

CM Rev informuje, iż podczas korzystania z Usługi w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

CM Rev nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Usługi w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

CM Rev nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez CM Rev szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności odpowiedzialnością prawną wynikającą z korzystania z Usług i serwisu CM Rev, włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

Serwis zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z 7-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie o zmianie treści Regulaminu może nastąpić w szczególności poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronach serwisu lub poprzez przesłanie informacji na wskazany adres poczty elektronicznej Użytkownika. Zalogowanie się do serwisu CM Rev po wprowadzeniu zmian w Regulaminie, oznacza akceptację Regulaminu CM Rev w aktualnym brzmieniu. Odmowa wyrażenia zgody na zmianę treści Regulaminu oznacza rezygnację z uczestnictwa w serwisie i wolę taką należy skierować na adres e-mail redakcja@cmrev.com. 

Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Usługą prosimy kierować na adres: redakcja@cmrev.com

Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres: redakcja@cmrev.com lub przez Usługę Donosy.

FM REVOLUTION - OFICJALNA STRONA SERII FOOTBALL MANAGER W POLSCE
Największa polska społeczność Ponad 70 tysięcy zarejestrowanych użytkowników nie może się mylić!
Polska Liga Update Plik dodający do Football Managera opcję gry w niższych ligach polskich!
FM Revolution Cut-Out Megapack Największy, w pełni dostępny zestaw zdjęć piłkarzy do Football Managera.
Aktualizacje i dodatki Uaktualnienia, nowe grywalne kraje i inne nowości ze światowej sceny.
Talenty do Football Managera Znajdziesz u nas setki nazwisk wonderkidów. Sprawdź je wszystkie!
Polska baza danych - dyskusja Masz uwagi do jakości wykonania Ekstraklasy lub 1. ligi? Napisz tutaj!
Copyright © 2002-2021 by FM Revolution
[x]Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies. W każdym czasie możesz określić w swojej przeglądarce warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies.